TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Công đoàn PVFCCo) tiền thân là Công đoàn Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được thành lập ngày 26/04/2004 theo Quyết định số 184/QĐ-CĐDK của Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HOÁ CHẤT DẦU KHÍ
Số lượt bình chọn: 2 Lượt

Chia sẻ lên:

Chi tiết

Phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ ngành dầu khí.

DOANH NGHIỆP CÙNG NGÀNH

Danh mục bình chọn

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sự kiện nổi bật