GIỚI THIỆU

THE BEST OF VIETNAM 2022

Thương hiệu của sản phẩm/doanh nghiệp là yếu tố tác động mạnh đến người tâm lý mua hàng của tiêu dùng – vì nó tạo nên hình ảnh, uy tín, sức mạnh của sản phẩm/hàng hóa trên thị trường và dĩ nhiên, sẽ là công cụ thúc đẩy kinh doanh hữu hiệu, tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ở cấp độ quốc gia, việc xây dựng các thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh cao, sản phẩm có độ phủ rộng trên thị trường trong và ngoài nước sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, cải thiện hình ảnh quốc gia đối với cộng đồng quốc tế.

Với tinh thần đó, Tạp chí sở hữu trí tuệ & sáng tạo cùng Hội đồng Khoa học Liên hiệp triển khai Chương trình BÌNH CHỌN VÀ CÔNG BỐ “THE BEST OF VIETNAM 2022”, Chương trình được thực hiện trong 3 tháng và sẽ công bố tháng 9/2022.

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH