Tham gia đăng ký khảo sát sản phẩm dịch vụ – bình chọn người tiêu dùng 2022 “THE BEST OF VIENAM”

Nhằm tìm ra những thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ xuất sắc đứng đầu trên thị trường Việt Nam. Với sự lựa chọn của người tiêu dùng cùng những tiêu chí đánh giá của BTC được thẩm định và công nhận.


Thương hiệu/Sản phẩm/Dịch vụ của doanh nghiệp là yếu tố tác động mạnh đến người tâm lý mua hàng của tiêu dùng – vì nó tạo nên hình ảnh, uy tín, sức mạnh của sản phẩm/hàng hóa trên thị trường và dĩ nhiên, sẽ là công cụ thúc đẩy kinh doanh hữu hiệu, tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Chính vì lý do đó, Tạp chí sở hữu trí tuệ & sáng tạo cùng Hội đồng Khoa học Liên hiệp triển khai Chương trình BÌNH CHỌN VÀ CÔNG BỐ “THE BEST OF VIETNAM 2022”, Chương trình được công bố tháng 9/2022.

Tham gia đăng ký thông tin khảo sát ngay tại website: www.thebestofvn.com.

Chia sẻ lên:

TIN TỨC KHÁC

Danh mục bình chọn

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sự kiện nổi bật