Hệ Thống Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Đông Dương

Được thành lập từ năm 2003, đến nay, IEDG đã thành công trong việc xây dựng các đơn vị đào tạo thuộc nhiều cấp độ từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT đến các đơn vị Đào tạo nghề, Đào tạo Liên thông đại học, Du học liên kết, Du học nghề, Đào tạo ngắn hạn dành cho quản lý cấp cao, Đào tạo năng khiếu & phát triển tài năng,…

 

Hệ Thống Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Đông Dương
Số lượt bình chọn: 2 Lượt

Chia sẻ lên:

Chi tiết

Tất cả các đơn vị thuộc Hệ thống của IEDG đều gặp nhau ở một điểm chung: tinh thần giáo dục cởi mở, phương pháp đào tạo không ngừng đổi mới và nội dung đào tạo luôn hướng tới mục tiêu chuẩn hóa theo chất lượng quốc tế thông qua những chương trình kiểm định uy tín của thế giới.

DOANH NGHIỆP CÙNG NGÀNH

Danh mục bình chọn

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sự kiện nổi bật